Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium

Rate this post
Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium
1) Cài đặt plugin Wordfence miễn phí từ https://wordpress.org/plugins/wordfence/
2) Sau khi cài đặt KHÔNG KÍCH HOẠT (ACTIVE) plugin
3) Mở file wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php, tìm đoạn code sau (từ dòng 2003-2006):
PHP:
$updateCountries = false;
if (!WFWAF_SUBDIRECTORY_INSTALL && $waf = wfWAF::getInstance()) {
$homeurl = wfUtils::wpHomeURL();
$siteurl = wfUtils::wpSiteURL();
4) Thêm sau đoạn này :
PHP:
wfConfig::set('isPaid', 1);
wfConfig::set('keyType', wfAPI::KEY_TYPE_PAID_CURRENT);
wfConfig::set('premiumNextRenew', time()+31536000);
5) Lưu lại và kích hoạt plugin. Vậy là bạn đã có premium license dùng trong 365 ngày không giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *