Category Archives: Thủ thuật WP

Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium

Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium 1) Cài đặt plugin Wordfence miễn phí từ https://wordpress.org/plugins/wordfence/ 2) Sau khi cài đặt KHÔNG KÍCH HOẠT (ACTIVE) plugin 3) Mở file wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php, tìm đoạn code sau (từ dòng 2003-2006): PHP: $updateCountries = false; if (!WFWAF_SUBDIRECTORY_INSTALL && $waf = wfWAF::getInstance()) { $homeurl […]