Monthly Archives: Tháng Năm 2020

QUY TRÌNH BÁN HÀNG CHỦ ĐỘNG TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

#Kiến_thức_khởi_nghiệp (Bài viết chia sẻ tất tần tật kiến thức về bán hàng Facebook cá nhân của Minh, cách để tự tạo ra doanh số, không phụ thuộc vào nền tảng công ty như trực web, trực page, sđt) (bao gồm các case study thực tế của cá nhân, của khách hàng của Minh và […]

Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium

Sau đây là cách nâng Free Lic của Plugin Wordfence Security lên Prenium 1) Cài đặt plugin Wordfence miễn phí từ https://wordpress.org/plugins/wordfence/ 2) Sau khi cài đặt KHÔNG KÍCH HOẠT (ACTIVE) plugin 3) Mở file wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php, tìm đoạn code sau (từ dòng 2003-2006): PHP: $updateCountries = false; if (!WFWAF_SUBDIRECTORY_INSTALL && $waf = wfWAF::getInstance()) { $homeurl […]